దుఖం

sjv66

దయచేసి, దుఃఖంలో పెట్టుబడి పెట్టకండి!

ఈ రోజు ప్రపంచంలో చాలా మంది, ముఖ్యంగా యువత ఆధ్యాత్మికత పట్ల ఒక రకమైన విముఖతను పెంచుకుంది. ఆధ్యాత్మికతను సరైన పద్ధతిలో అందివ్వక పోవడం వల్లే ఇలా జరిగింది. ‘ఆధ్యాత్మికత’ అంటే సరిగా... ...

ఇంకా చదవండి