దీపాలు

Diwali_Diya

దీపాలు వెలిగించడంలోని విశిష్టత ఏమిటి?

విద్యుద్దీపాలు ప్రజాదరణ పొందే వరకూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ సంప్రదాయాలు, సంస్కృతులలో నూనె దీపాలను వాడేవారు. ఈ నూనె దీపానికి వెలుగు, అందం ఇవ్వడానికి మించిన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని సద్గురు చెబుతున్నారు. ఆ ప్రయోజనాలు గురించి ఈ ...

ఇంకా చదవండి