దసరా

dasara

ఈశా యోగా సెంటర్ – 2014 దసరా-నవరాత్రి వేడుకలు….!!!

ఈ సంవత్సరం ఈశా యోగా సెంటర్లో దసరా-నవరాత్రి వేడుకలు చాలా ఘనంగా జరగనున్నాయి. దసరా సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన పూజలు, శాస్త్రీయ సంగీత-నృత్య కచేరీలు, జానపద ప్రదర్సనలు జరుగుతాయి. భక్తులకు నవరాత్రి సాధనతలో పాల్గొనే అవకాశం, అలాగే అధ్ ...

ఇంకా చదవండి