తీర్థయాత్ర

baruvunu-tagginchandi

అనవసరపు భారాన్ని వదిలేయండి..!!

ఈశా యాత్రల్లో భాగంగా కైలాస యాత్రలో పాల్గొన్నవారితో సద్గురు సంవాదం చేస్తూ, మన జీవితంలో మనం నిర్మించుకున్న అబద్దాలనే పర్వతాలను ఎలా అధిగమించాలో చెప్పారు. మన తలమీద అంత బరువు పెట్టుకుని హాయిగా... ...

ఇంకా చదవండి
20170727_CHI_0949-e

జీవితమే ఒక తీర్థయాత్ర

తీర్థయాత్ర అనేది ఒక వ్యక్తిలో కరుడుగట్టుకు పోయినటువంటి పరిమితులను చేదించి అపరమితంగా మారేలా చేయగలిగే ఒక గొప్ప సాధనం అని సద్గురు చెబుతున్నారు.. ఇప్పుడు నాతోపాటు కైలాస పర్వతయాత్రలో ఉన్న వాళ్లలో చాలా... ...

ఇంకా చదవండి
yaatra

తీర్థయాత్రలలోని పరమార్థం ఏమిటి ..?

అనాది నుంచి తీర్థయాత్రలు ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణలో ఒక ముఖ్య భాగంగా ఉన్నాయి. ఎన్నో కష్టాలనీ, అసౌకర్యాలనీ ఓర్చుకొని భక్తులు తీర్థయాత్రలకి వెళతారు. అసలు ఈ తీర్థయాత్రల ప్రాముఖ్యత, ఉద్దేశాల గురించి సద్గురు ఏమంటున్నారో తెలుసుక ...

ఇంకా చదవండి