తామస గుణం

20120831_CHI_0180-e

తామస గుణం – ఎదుగుదలతో కూడిన నిద్రాణస్థితి

నవరాత్రి ఉత్సవాలు 2015లో అక్టోబర్ 13 నుంచి 22 వరకూ జరుపుకుంటాము. ఈ తొమ్మిది రాత్రులలో దేవీ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి, ఇది భారతదేశంలో ఘనంగా జరుపుకునే ఉత్సవ సమయం. నవరాత్రిలోని మొదటి రోజున ఈ సృష్టిలో దేవి యొక్క పాత్ర ఏమిటి, మనం దు ...

ఇంకా చదవండి