డబ్బు

vyavasthapakudu-lakashanalu

ఒక వ్యవస్థాపకుడికి సద్గురు చేసే మార్గనిర్దేశనం

మీరు కొత్తగా ఒక సంస్థని మొదలుపెట్టారా? లేక పెట్టాలనుకుంటున్నారా?? అయితే ఒక వ్యవస్థాపకుడికి నిజంగా కావలసిన లక్షణం ఏమిటో, ఎం చేస్తే డబ్బు సంపాదించగలడో సద్గురు మార్గనిర్దేశనం ఇస్తున్నారు. సద్గురు: ఒక వ్యవస్థాపకుడికి... ...

ఇంకా చదవండి
pedarikam-daiva-nirnayama

పేదరికం దైవ నిర్ణయమా??

పేదరికం దైవ నిర్ణయం అని కొంత మంది అంటుంటారు. ఒకవేళ తమ పిల్లలు ఆకలితో ఉంటే ఏదోకటి చేసేవారు, వేరే పిల్లలు ఆకలితో ఉన్నప్పుడు ఇలా అనడం తగదని, నిజానికి మనం చేయగలిగింది... ...

ఇంకా చదవండి
make-your-life-spectacular-20130311_klk_0878-ee-1050x591

విముఖత్వం కాదు సుముఖత్వమే..

మన కార్యక్రమాలకై నేను ఎక్కడకు వెళ్ళినా సరే, ఆ కార్యక్రమం జరగడానికి అక్కడ వారు తమ పరిమితులను దాటి పనిచేయడం చూస్తే నాకు ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది. ఎవరైతే, వారు ఏర్పరచుకున్న హద్దులను... ...

ఇంకా చదవండి
1

నోట్ల ఉపసంహరణ…భారతదేశం ఎలా మరింత పటిష్టం కాగలదు?

ఈ వారం సద్గురు, దేశంలో ఇపుడు అందరినోటా వినిపించే 500, 1000 నోట్ల పెద్దనోట్ల ఉపసంహరణ సమస్య గురించి విశదీకరిస్తారు. మనం ఇంకా స్వాతంత్రం రాకపూర్వం ఉన్న మానసిక స్థితిలోనే ఉన్నాం, ఆ... ...

ఇంకా చదవండి
housewife

కేవలం ఇల్లాలు కాదు..!!

ఈ ఆర్టికల్ ‘ప్రేమ-జీవితం’ అన్న విషయంపై జుహీచావ్లా – సద్గురుల మధ్య సంభాషణలో నుండి గ్రహించబడినది. జుహీచావ్లా: ఈ రోజుల్లో మన ఆధునిక సమాజంలోని మహిళలెందరో బయటికి వచ్చి, అనేక రకాల వృత్తులను చేపడుతున్నారు. వృత్తి... ...

ఇంకా చదవండి
being-money-minded-1090x614

డబ్బు కాదు, మూర్ఖత్వం దుఃఖాన్ని తెస్తుంది!

ఆర్ధిక, భౌతిక పురోగతి దుఃఖానికి కారణమా? అలా కావాలని లేదు. డబ్బు దుఃఖాన్నితీసుకురాదు, మూర్ఖత్వం దుఃఖాన్ని తెస్తుంది. డబ్బు సౌకార్యాలను సమకూరుస్తుంది కానీ ఆనందాన్ని తీసుకొని రాలేదు. సుఖాలు, సౌకర్యాలు,  దుఃఖాన్నెందుకు కలుగజ ...

ఇంకా చదవండి