చెన్నై

d7

చెన్నై వాసుల ధైర్య స్ఫూర్తి…!!

ఈ వారం స్పాట లో సద్గురు చెన్నైకు వచ్చిన విపత్తు గురించి, అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళ సహకారం కోసం 50 వైద్య శిభిరాలను ఈశా ఏర్పాటు చేయటం గురించి రాసారు. “ఎడతెరిపి లేకుండా... ...

ఇంకా చదవండి