గోల్ఫ్

sad

గోల్ఫ్ ఆటలో కూడా ఆధ్యాత్మికత…

అసాధారణమైన పోటీతత్వం కలిగిన సద్గురు,  చాలా ఆటలలో కృషిచెయ్యడమే గాక, కొన్నిటిలో చాలా ఎక్కువ ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. సమయం దొరికినప్పుడల్లా,  ఆయన వాలీ బాల్, బిల్లియర్డ్స్, క్రికెట్, ఫ్రిస్బీ, లేదా డాడ్జ్ బాల్,... ...

ఇంకా చదవండి