గోకులాష్టమి

yashoda-krishna-640x360

కృష్ణుడు – ఆయన జీవితంలోని ఇద్దరు అద్భుత స్త్రీలు!

కృష్ణుడి జీవితంలో వేరు వేరు మార్గాలలో ప్రవేశించి, ఆయనతో ప్రేమలో పడి ఆయన భక్తులుగా మారిన స్త్రీలు ఎందరో ఉన్నారు. అందులో ఇద్దరు స్త్రీలు - ఆయన తల్లి యశోద, ఆయనను చంపడానికి వచ్చిన హంతకి పూతన గురించి సద్గురు ఇక్కడ మాట్లాడుతు ...

ఇంకా చదవండి