గృహవైద్యపు చిట్కాలు

Thulasi

జలుబుకి గృహవైద్యపు చిట్కాలు

ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని చాలా ప్రాంతాలలో శీతాకాలం, ఈ కాలంలో మనలో చాలా మందికి జలుబు చేస్తుంటుంది. జలుబు సాధారణంగా కనీసం 7రోజులు ఉంటుంది అంటారు అందుకని మేము మీకు ఈశా ఆరోగ్య నుంచి... ...

ఇంకా చదవండి