గణపతి

ganapati

మనకు తెలిసిన మహాభారత కథ గణపతి రచించినది కాదు..!!

మహాభారతం వ్యాసాల పరంపరలోని ఈ వ్యాసంలో సద్గురు వేదాల సంకలనకర్త, మహాభారత గ్రంధకర్త అయిన వ్యాసుని గురించి తెలియచెప్పుతూ,  సర్వకాలాలలోనూ సాటిలేని ఈ గొప్ప మహాభారతం లోతుల్లోకి వెళ్తున్నారు. వేదాల సంకలనకర్త వ్యాసుడు... ...

ఇంకా చదవండి
veda-vyasa-ganesha-1050x698

మహాభారత కథ : వ్యాసుడికీ గణపతికీ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం

మహాభారత సిరీస్ లోని తృతీయ భాగంలో, మహాభారత కధను మన జీవితాలకు ఉపకరించేలా  అందుకోవడానికి తగిన విధానం సద్గురు సూచిస్తున్నారు . గ్రంధ కర్త, లేఖకులు మొట్ట మొదటి సారిగా గణపతి స్వయంగా... ...

ఇంకా చదవండి
shivas-ganas-1050x698

శివుని గణాలు…

ఈ వ్యాసంలో శివుని అనుచరగణం, గణాలు, వారి మూలాలు గురించి సద్గురు మాట్లాడుతున్నారు. యోగ గాథల్లో, గణాలు శివుని అనుచరులు. ఆయన చుట్టూ ఎప్పుడూ వాళ్లే ఉంటారు. ఆయనకి శిష్యులు, భార్య, ఎందరో... ...

ఇంకా చదవండి
photojoiner

కార్తికేయుని కథ – ఒక శరీరంలో ఆరు జీవాలు

కార్తికేయుని తమిళనాడులో ‘మురుగా’ అనీ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటకల్లో ‘సుబ్రహ్మణ్య’ అనీ, ఉత్తరభారత దేశంలో ‘స్కంద’ అనీ అంటారు. ఆర్గురిని ఒకే శరీరంలో కూర్చి అవతరింపజేసిన కార్తికేయ సృష్టి ఒక గొప్ప ప్రయోగమని చెప్తారు... ...

ఇంకా చదవండి

రావణుడిని బోల్తా కొట్టించిన గణపతి…!!

గణపతి తెలివితేటలకు ప్రసిద్ధం. గోకర్ణ మహాబళేశ్వరాలయంలో గణపతి విగ్రహం ఉంది; ఇక్కడ ఉన్న గణపతి విగ్రహానికి తలమీద ఓ సొట్ట ఉంటుంది; అది ఒక సందర్భంలో గణపతి తెలివికి ఉక్రోషంతో రావణుడు కొట్టిన... ...

ఇంకా చదవండి