ఏకాదశి

7949835532_e5f2e2bf96_o

ఏకాదశి ఉపవాసం ఎందుకు చేయాలి??

ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత, కొన్ని ప్రత్యేకమైన రోజుల్లో ఆహరం తినకపోవటం వల్ల ఆరోగ్యం, శరీరంలో చురుకుదనం ఎలా వస్తాయి, మనిషి అంతర్ముఖులవ్వడానికి సరైన పరిస్థితులు ఎలా సృష్టించాలనేది సద్గురు మనకు వివరిస్తారు.  ఏకాదశి అంటే... ...

ఇంకా చదవండి