ఈశ యోగా కార్యక్రమాలు

mattuleni-jeevitam-enduku

మత్తులేని జీవితంలో మజా ఏముంది?

ఈ వ్యాసంలో సద్గురు భావ స్పందన కార్యక్రమం గురించీ , అది మిమ్మల్ని పూర్తీ మత్తులో ఎలా ఉంచుతుందో వివరిస్తున్నారు.. ప్రశ్న: నమస్కారం సద్గురు, భావస్పందన కార్యక్రమం తర్వాత నా హఠయోగ అభ్యాసాలు... ...

ఇంకా చదవండి
doors

అన్ని రంగాల్లో ఈశాకి సాదరంగా ద్వారాలు తెరుచుకుంటున్నాయి…..

గత సంవత్సరకాలంలో ఈశా యోగ సంస్థ కార్యక్రమాలు విశేషంగా విస్తరించాయి. మన దేశంలో ఇంకా విదేశాల్లో కుడా ఈశా కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. నేను నా ప్రయాణాలు తగ్గించడానికి, బ్రేకులు వేయడానికి ఎంతగా... ...

ఇంకా చదవండి