ఈశా కార్యక్రమాలు

Human Hand Planting Young Plant Together On Dirt Soil Against Be

చెట్లను నాటడం – ప్రజల హృదయాలతో మొదలుపెట్టి..

1998 వ సంవత్సరంలో, తమిళనాడులో… వచ్చే 25 సంవత్సరాలలో ఏమి జరుగబోతోందన్న దాని గురించి ఎంతో ప్రతికూలంగా అంచనాలు వేశారు. నాకు, సహజంగానే అంచనాలు అంటే నచ్చవు. ఎందుకంటే, ఎవరైతే అంచనాలు వేస్తారో... ...

ఇంకా చదవండి
ay

ఆయుధ పూజ

నవరాత్రి  సందర్భంగా సౌండ్స్ అఫ్ ఈశా వారు అందిస్తున్న ఈ భైరవి వందనను ఆలకించండి. అలాగే ఆయుధ పూజ గురించిన ప్రాముఖ్యత ఏమిటో ఈ ఆర్టికల్ లో తెలుసుకుందాం. ఆయుధ పూజ నవరాత్రి సమయంలో,... ...

ఇంకా చదవండి
isha

అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం – ఈశా కార్యక్రమాలు

యోగా దినోత్సవం వస్తోంది. దానికి ముందు రెండు వారాలూ అనేక కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి. రాబోతున్న పండుగ రోజులెలా ఉంటాయో ఒక ఉదాహరణ ఇది. ఐక్యరాజ్యసమితి జూన్ 21వ తేదీని అంతర్జాతీయ యోగాదినోత్సవంగా ప్రకటించింది.... ...

ఇంకా చదవండి