ఆశ్రమం

Father,son and grandfather fishing

మీ తల్లిదండ్రుల బాధ్యత మీదే..!!

సాధకుడు: నాలోని ప్రతి అణువు నన్ను ఆశ్రమంలో ఉండమని చెప్తోంది, కాని… సద్గురు:  ఈ ‘కాని’ అనే పదం, లక్షలాది సంవత్సరాల నుంచి భూమి మీద ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంది. కొందరు దానిని సమర్ధవంతంగా... ...

ఇంకా చదవండి
living-in-the-ashram

ఆశ్రమంలో జీవించడం ఎందుకు?

ఈశా యోగా కేంద్రం వంటి శక్తిమంతమైన శక్తి స్థలాన్ని సృజించడంలోని లక్ష్యాన్ని సద్గురు వివరిస్తున్నారు. అటువంటి “శక్తిఛత్రం” సృజన వెనుక ఆలోచనను వివరిస్తున్నారు. ఒక ఆశ్రమంలో జీవించడం ఎందుకు? దానిలో ఉన్న లక్ష్యమేమిటి?... ...

ఇంకా చదవండి