ఆనందం 24×7

farmaer

మీ బాధలకు కారణం గతమా?

మనలో చాలా మందిమి గతాన్ని పదే పదే తవ్వుకొని బాధపడుతుంటాం. 'అయ్యో, ఇలా జరిగిందే, అలా జరిగిందే' అనుకుంటూ మధనపడుతుంటాం. అయితే నిజానికి మనం ఇలా మధనపడడం సమంజసమేనా? గతంలో ఎటువంటి విషయాలు జరిగినా సరే వాటిని మనకి అనుకూలంగా మార్చు ...

ఇంకా చదవండి
girl-603157_1280

స్పృహతో ఆలోచించండి …!

జీవితంలోని ప్రతి విషయం మనకు నచ్చిన విధంగానే జరగాలని కోరుకుంటాము. ఐతే, మిగితా వారు కూడా ఇలనే  ఆలోచిస్తారు కదా…అందరూ కోరుకునట్టు జరిగితే ప్రపంచం ఏమైపొతుంది? అయితే ఈ ఆలోచనలకి ఎలా మార్గనిర్దేశం... ...

ఇంకా చదవండి