ఆకాశం

పంచభూతాలు : అగ్ని తత్త్వం

ఏ సమాజంలోనైనా సరే “బాబోయ్ నిప్పు” అని బిగ్గరగా అరిస్తే, అది పెద్ద కలకలం రేకెత్తిస్తుంది. నిప్పు సాధారణంగా ప్రమాదభరితమని అందరూ భావిస్తారు… అది మీరు ఎప్పుడు దాన్ని సరిగ్గా అదుపులో ఉంచలేకపోయినా... ...

ఇంకా చదవండి

ఆకాశం అంటే ….?

ప్రశ్న:సద్గురు, పంచభూతాలలో ఒకటైన ఆకాశం అంటే అంతరిక్షం. నేను  మీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ లో మీరు ‘ఈదర్’ అని అంతరిక్షం గురించి చెప్పడం విన్నాను. మీరు ఒకసారి సమయం యొక్క ప్రయాణం గురించి... ...

ఇంకా చదవండి