అల్లమ మహాప్రభు

Allama-Prabhu-blog-640x360

అల్లమ మహాప్రభు – కోమలమైన యోగా!

యోగ శాస్త్రంలో కర్ణాటకలోజరిగిన ఒక అద్భుతమైన కథ ఉంది. ఇది అల్లమ మహాప్రభు, యోగి సిద్ధలింగ అనే ఇద్దరు మహా యోగులకు సంబంధించినది. దీని ప్రకారం అల్లమ మహాప్రభుకి యోగి సిద్ధలింగ విసిరిన సవాలు గురించి, తదనంతరం జరిగిన అద్భుత సంఘటన ...

ఇంకా చదవండి