అలెగ్జాండరు

dd

భారతదేశం : ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక రాజధాని

ఐక్యరాజసమితి యోగా దినోత్సవం ప్రకటించక మునుపే, భారతదేశాన్ని ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాలకి నెలవుగా ప్రపంచమంతా గుర్తించేవారు. ఎన్నో వేల సంవత్సరాలుగా, యోగులు శ్రేయస్సును కలిగించే ఈ పరికరాలను అందించడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచరించారు ...

ఇంకా చదవండి
1024px-Alexander_the_Great_Refuses_to_Take_Water

అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఇడియట్!

అలెగ్జాండరుని 'అలెగ్జాండరు ద గ్రేట్(Alexander - The Great!)' అని పిలుస్తారు. కానీ సద్గురు మాత్రం అతని పేరుకు మూడో పదం కూడా జతచేసి 'అలెగ్జాండరు ద గ్రేట్ ఇడియట్ (Alexander - The Great Idiot!)' అని అంటున్నారు. అలా ఎందుకు ...

ఇంకా చదవండి