అమెరికా

ss

ఆఫ్రికా నుండి అమెరికా దాకా …

ఆఫ్రికా ఖండం గురించి సద్గురు తన అభిప్రాయాలను ఇక్కడ పంచుకుంటారు… అక్కడి సారవంతమైన నేల, పచ్చని ప్రకృతీ, జీవంతో తొణికిసలాడే ప్రజలూ మొదలైన విషయాల గురించి. “ఉగాండాలో నా ప్రయాణాలు,  కీన్యా-దక్షిణ ఆఫికాలో... ...

ఇంకా చదవండి
s2

చలిలో కూడా ఉరికే ఉత్సాహం!

ఈ వారం లేఖలో, సద్గురు తన మూడురోజుల "లాప్ అఫ్ ద మాస్టర్" సత్సంగం ఇంకా అమెరికాలోని ఈశా ఇన్ష్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ సైన్సెస్ పర్యటన గురించి వివరించారు. ...

ఇంకా చదవండి
IMG-20150925-WA0006

అమెరికాలో ఆదియోగి ప్రతిష్టాపన!

సెప్టంబరు 23 సద్గురు జ్ఞానోదయ దినోత్సవం అని మనలో చాలామందికి తెలిసిన విషయమే! ఈ సందర్భంగా సద్గురు అమెరికాలోని టెన్నిసీ రాష్ట్రంలో ఉన్న ‘ఈశా ఇనిస్ట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ సైన్సెస్’ సెంటర్ నందు ఆదియోగి... ...

ఇంకా చదవండి