అనుమానం

attachment-life

బంధనం లేనప్పుడే పరమానందం కలుగుతుందని బుద్ధుడు ఎందుకు చెప్పాడు??

బంధనం లేనప్పుడే పరమానందం కలుగుతుందని బుద్ధుడు చెప్పాడు. కాని అలా ఎందుకు అన్నాడో, నిమగ్నతతో ఉండడం వల్ల బంధనం ఎలా ఏర్పడదో, ఆధ్యాత్మికత అంటే నిమగ్నతే అని సద్గురు చెబుతున్నారు. ప్రశ్న: బంధనం లేనప్పుడే... ...

ఇంకా చదవండి
sadhguru-skepticism-being-open-right-balance-640x360

అనుమానమా లేక సందేహమా…???

మన అనుభవంలో లేని విషయాలను నమ్మటమా లేక నమ్మక పోవటమా అన్న  ప్రశ్నకు సద్గురు సమాధానం ఇస్తున్నారు,  సందేహంతో ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో వివరిస్తున్నారు. ప్రశ్న: నమస్కారం సద్గురు! మన అనుభవంలోలేని విషయాలను గుడ్డిగా... ...

ఇంకా చదవండి