సరిగమలు

damaru-sounds-of-isha-kotha-album

ఢమరు – సౌండ్స్ ఆఫ్ ఈశా అందిస్తున్న సరికొత్త ఆల్బం

మొట్ట మొదటి యోగి అయిన ఆదియోగి వాయిద్య పరికరమే ఢమరు.. ఆయనే ఆది గురువు లేక మొదటి గురువు. గురు పూర్ణిమ రోజున శివుడు యోగ శాస్త్రాన్ని ఆయన శిష్యులైన సప్తఋషులకు అందించడం... ...

ఇంకా చదవండి
bombay-jayashree-isaiyil-7am-naal-yaksha-4

యక్షా మహోత్సవం ఎందుకు??

మీరు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు సహజంగానే మీ భౌతికత ప్రధాన పాత్ర పోషించేది, మీకు తెలుసా. నా చిన్నతనంలో, మా అమ్మా, నాన్నా ఇద్దరూ శాస్త్రీయ సంగీతం వింటున్నా నేను దాన్ని పూర్తిగా... ...

ఇంకా చదవండి
vibaa.files.wordpress.com

శివుడి రూపాలను అర్ధం చేసుకుందాం – త్రయంబకుడు

భారతీయ సంప్రదాయంలో శివుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతీ ఒక్కటీ అంతర్గత పరిణితికి ఒక శక్తివంతమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. వీటిలోకొన్నిరూపాల వెనుక ఉన్న అంతరార్ధాన్నిసద్గురు మనకి వివరించారు.  ఆ రూపాలను గురించి మనం ఈ వ ...

ఇంకా చదవండి
adiyogi

శివుడి రూపాలను అర్ధం చేసుకుందాం – ఆదియోగి

భారతీయ సంప్రదాయంలో శివుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతీ ఒక్కటీ అంతర్గత పరిణితికి ఒక శక్తివంతమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. వీటిలోకొన్నిరూపాల వెనుక ఉన్న అంతరార్ధాన్నిసద్గురు మనకి వివరించారు.  ఆ రూపాలను గురించి మనం ఈ వ ...

ఇంకా చదవండి
ishaimage

శివుడి రూపాలను అర్ధం చేసుకుందాం – కాలభైరవుడు

భారతీయ సంప్రదాయంలో శివుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతీ ఒక్కటీ అంతర్గత పరిణితికి ఒక శక్తివంతమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. వీటిలోకొన్నిరూపాల వెనుక ఉన్న అంతరార్ధాన్నిసద్గురు మనకి వివరించారు.  ఆ రూపాలను గురించి మనం ఈ వ ...

ఇంకా చదవండి
Ardhanarishwara-e1455340454641

శివుడి రూపాలను అర్ధం చేసుకుందాం – అర్ధనారీశ్వరుడు

భారతీయ సంప్రదాయంలో శివుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతీ ఒక్కటీ అంతర్గత పరిణితికి ఒక శక్తివంతమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. వీటిలోకొన్నిరూపాల వెనుక ఉన్న అంతరార్ధాన్నిసద్గురు మనకి వివరించారు.  ఆ రూపాలను గురించి మనం ఈ వ ...

ఇంకా చదవండి
Bholenath-blog-1050x700_tel

శివుడి రూపాలను అర్ధం చేసుకుందాం – భోళా శంకరుడు

భారతీయ సంప్రదాయంలో శివుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతీ ఒక్కటీ అంతర్గత పరిణితికి ఒక శక్తివంతమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. వీటిలో కొన్నిరూపాల వెనుక ఉన్న అంతరార్ధాన్నిసద్గురు మనకి వివరించారు.  ఆ రూపాలను గురించి మనం ఈ. ...

ఇంకా చదవండి
formantra

మీరే మంత్రంగా మారండి…!!

మంత్రం అంటే ఒక స్వచ్ఛమైన శబ్దం. ఈ సమస్త విశ్వం శక్తి ప్రకంపనలే, అనేక స్థాయిల ప్రకంపనలేనని, ఈనాడు ఆధునిక విఙ్ఞానశాస్త్రం నిరూపిస్తోంది. కంపనాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో, అక్కడ శబ్దం తప్పకుండా ఉంటుంది. వివిధ... ...

ఇంకా చదవండి
1024px-Stringed_instruments_-_Musical_Instrument_Museum,_Brussels_-_IMG_3993

సంగీతం – శబ్దమా లేక భావోద్వేగమా?

భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతం యొక్క మూలం సనాతన వేదాల కాలం నాటిది. నేటి వ్యాసంలో, సద్గురు రెండు ప్రధాన భారతీయ సంగీత రూపాలైన హిందుస్తానీ, కర్ణాటక సంగీతాల మధ్య శబ్దము, భావోద్వేగాల పరంగా ఉన్న తేడా గురించి మాట్లాడతారు. సంగీత సాధన క ...

ఇంకా చదవండి