ఆటకు సంబంధించి సద్గురు సూత్రాలు


ఆటని మీ రోజువారి కార్యకలాపలలో ఒకటిగా చేసుకోవడం ద్వారా, అది మీ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా అన్ని స్థాయిలలో మీ ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సుని కలిగిస్తుంది. మరి మీరు ఈరోజు ఆడుతున్నారా??

ఈశా గ్రామోత్సవం గురించి మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకోండి: Gramotsavam
అనుబంధ వ్యాసాలుType in below box in English and press Convert