Technologies for Wellbeing
వనాలు, నదులు, పర్వతాలు మనకు మించిన విస్తారమైన జీవం, ఎన్నో విధాలుగా మన జీవనాధారాలు. అవి చెక్కు చెదరకుండా ఉండడానికి మనం చేసే అన్నిపనుల్లో, కాస్త జాగురూకత అవసరం.
Daily Mystic Quote - Mar 21, 2019