உய்ர் நோக்கம்

உய்ர் நோக்கம் என்றால் வாழ்க்கை சார்ந்ததாக மாற வேண்டும். உங்கள் எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளிலிருந்து உங்களுக்குள் இருக்கும் வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் ஒரு முறை நோக்குநிலை பெற்றால், நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையின் இயக்குநராக இருப்பீர்கள். - சத்குரு
 

உய்ர் நோக்கம்

seperator
 

உயீர் நோக்கம் என்பது நமது உடல், மனம், உணர்ச்சிகள், ஆற்றல்கள் மற்றும் நமக்குள் இருக்கும் ஐந்து கூறுகள், நமது நல்வாழ்வை நோக்கிச் செயல்பட சத்குரு வடிவமைத்த எளிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த யோகப் பயிற்சி.

உய்ர் நோக்கம் திட்டங்கள் ஜூலை 2014 முதல் தமிழகம் முழுவதும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன, மேலும் தற்போது தமிழில் மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன. இந்த திட்டம் மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மணி நேரம் ஆகும், இது சத்குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்களால் நடத்தப்படுகிறது.

 

Upcoming Programs for Uyir Nokkam

seperator
 
Sorry, we don't have upcoming programs or events in Fairfield. You can search for any city in the above search field or try again later.

சான்றுகள்