హైదరాబాద్

sadguruhyd

హైదరాబాద్ కోటి దీపోత్సవం వేడుకల్లో సద్గురు!

నవంబర్ 4-2014 న, సద్గురు హైదరాబాద్‌లో ‘భక్తి’ టీ.వి, 'ఎన్ ' టీ.వి వారు కలిసి నిర్వహిస్తున్న 'కోటి దీపోత్సవం' కార్యక్రమంలో సద్గురు పాల్గొనబోతున్నారు.మీ అందర్నీ నవంబర్ నాలుగున కలుసుకునేందుకు ఎదురు చూస్తుంటాము! ఈ కార్యక్ర ...

ఇంకా చదవండి