హఠ యోగ

yogasanas-align-with-the-divine

విశ్వమే తానుగా మీకు ఆవిష్కృతమవుతుంది…!!!

ఈ సృష్టి అంతా ఒక రకమైన “జామెట్రీ” అంటే రేఖాగణితం, అలాగే మీ శరీరం కూడా. ఇది శరీరాన్ని ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా మారుస్తుంది. బహుశా ఈ రోజులలో, ఈ సమస్య ఇక... ...

ఇంకా చదవండి
suryakriya

సూర్య క్రియ – ఒక శక్తివంతమైన ప్రాచీన యోగా ప్రక్రియ!

మేము సూర్యుడికి సంబంధించిన ఒక సాధనను నేర్పడం మొదలుపెట్టాము. ఇది సూర్య నమస్కారం లాగానే ఉంటుంది కానీ, ‘సూర్య క్రియ’ అని పిలువబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఒక నిర్దిష్ట స్థాయిలో శ్వాసను గమనించడం,... ...

ఇంకా చదవండి
konasana-hata-yoga-640x360

ఆసనాలను క్రమపద్ధతిలోనే ఎందుకు చేయాలి?

ఆసనాలను ఒక నిర్దిష్ట క్రమపద్దతిలోనే చేయాలని సద్గురు అంటున్నారు. ఇలా ఎందుకు అంటున్నారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వ్యాసం తప్పక చదవాల్సిందే! ...

ఇంకా చదవండి
asana

యోగాసనాలు ఎందుకు చేయాలి?

ఆసనం అనేది ఒక భంగిమ. మీ శరీరం అసంఖ్యాకమైన భంగిమలను తీసుకోగలదు. వీటిలో కొన్ని భంగిమలు 'యోగాసనాలు'గా గుర్తించబడ్డాయి. మిమ్మల్ని జీవితంలోని ఒక ఉన్నత పార్శ్వానికి తీసుకువేళ్ళేది లేక మీకు ఉన్నతమైన జీవిత అవగాహనను అందిచ్చేది ' ...

ఇంకా చదవండి