హఠ యోగా

manipuraka-chakram

మణి పూరక చక్రం – ఒక నిర్వహణ కేంద్రం

సద్గురు మణిపూర చక్రం గురించి వివరిస్తున్నారు. ఇది శరీర నిర్వహణకు ఎంతో అవసరమైనది. ఆయన మణిపూర చక్రాన్ని కదలించే అవకాశాలను ఇంకా యుద్ధకళల(martial arts) లో దీనికి గల ప్రాధాన్యతను గురించి మాట్లాడుతున్నారు.... ...

ఇంకా చదవండి
Muladhara-Chakram

మూలాధార చక్రం – అతిముఖ్యమైన చక్రం

నేటితరం వారు అనాహత, ఆజ్ఞ, సహస్రార చక్రాల గురించి మాట్లాడతారు. కాని క్రిందనున్న మూలాధార చక్రం ముఖ్యమైనది కాదా? ఈ తరం వారు ఏమారుస్తున్న ఈ చక్రం గురించి సద్గురు వివరిస్తున్నారు అప్పుడే... ...

ఇంకా చదవండి
Best-time-to-Practice-Yoga-featured-image-105x700

యోగా అభ్యాసం చేయడానికి సరైన సమయం ఏది?

యోగా అభ్యాసం చేయడానికి సరైన సమయం గురించి అలాగే బ్రహ్మముహూర్తం ఇంకా సంధ్యాకాలాల గురించి సద్గురు ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు.. ప్రశ్న: సద్గురు, కొన్ని అభ్యాసాలు సూర్యోదయానికి పూర్వం, కొన్నిటిని సూర్యాస్తమయం తర్వాత చేయడంలోని ప్రా ...

ఇంకా చదవండి
mattuleni-jeevitam-enduku

మత్తులేని జీవితంలో మజా ఏముంది?

ఈ వ్యాసంలో సద్గురు భావ స్పందన కార్యక్రమం గురించీ , అది మిమ్మల్ని పూర్తీ మత్తులో ఎలా ఉంచుతుందో వివరిస్తున్నారు.. ప్రశ్న: నమస్కారం సద్గురు, భావస్పందన కార్యక్రమం తర్వాత నా హఠయోగ అభ్యాసాలు... ...

ఇంకా చదవండి
sinus-samasya-samadhanam

సైనస్ సమస్యను దూరం చేసుకొనే మార్గం..!!

సైనస్ ఇంకా ఛాతి భాగంలోని సమస్యలని ఎలా తొలగించుకోవలో, హఠ యోగా  ప్రక్రియ ద్వారా ఈ సమస్యని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో సద్గురు సమాధానమిస్తున్నారు. ప్రశ్న: సద్గురు, నాకు ఛాతి భాగంలో, ఇంకా నా సైనస్... ...

ఇంకా చదవండి
sadguru-yoga

సద్గురుకు యోగా ఎలా పరిచయం అయ్యింది..?

నాకు పన్నేండేళ్ళ వయసులో, వేసవి సెలవుల్లో ఇది ప్రారంభమయింది. పురాతనకాలం నుండీ వస్తున్న మా తాతగారింట్లో మేనత్త, మేమనమామ పిల్లల్లు, పినతండ్రి పెదతండ్రి పిల్లలూ, పినతల్లి పెదతల్లి పిల్లలూ ఇలా అందరం కలుసుకున్నాం.... ...

ఇంకా చదవండి
yoga-prakriyalu

యోగ ప్రక్రియలు శరీరంతోనే ఎందుకు మొదలౌతాయి..??

మీకు తెలిసిన దాని నుండి ప్రారంభించి ఆ తర్వాతి అడుగును మీకు తెలియని దానిలోకి వేయించడమే – యోగ ప్రక్రియ. ‘’యోగ’’ అంటే ‘’ఐక్యం’’ అని అర్థం. అన్నింటిలో ఏకత్వాన్ని అనుభూతి చెందినప్పుడే... ...

ఇంకా చదవండి
m

హఠ యోగా గురించిన 5 సూత్రాలు

హఠ యోగా అంటే ఏంటో  సద్గురు మాటల్లో తెలుసుకుందాం: ఎదగడానికి ఓ స్థిరమైన వేదికగా, బాహ్య ప్రభావాలకు అంతగా లోనుకాని – ఓ శరీరాన్నినిర్మించడమే హఠయోగా ఉద్దేశ్యం.   మీరు మీ శరీరాన్ని... ...

ఇంకా చదవండి
Full Moon

మానవ వ్యవస్థపై చంద్రుడి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది..?

చంద్రుడు మన భూమికి ఉపగ్రహం. ఈ గ్రహానికి ఆకర్షితుడై విధిలేక ఈ భూమి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇది మనకి ఏ విధంగా ముఖ్యమైంది? ఈ పౌర్ణములు, అమావాస్యలు ఎందుకు... ...

ఇంకా చదవండి

నేను రోజూ సాధన చెయ్యాలా..?

ప్రశ్న: సద్గురు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం నేను ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రాము చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎంతో పారవశ్యంతో ఇదే నిర్వాణానికి మార్గం అని అనుకున్నాను. నేను అక్కడికి చేరుకుంటానని ‘సంతోషంగా అనుకున్నాను. సరే... ...

ఇంకా చదవండి