స్వీట్

20141022_VAR_0046-e

స్వీట్ తినాలనే కోరికని అణిచివేయకండి!

మనందరికీ ఎన్నో నిర్బంధ కోరికలు ఉంటాయి. వాటిని అధిగమించలేక సతమతమవుతుంటాం. ఈ నిర్బంధ కోరికలకు గురించి, వాటిని అధిగమించడం గురించి సద్గురు ఏమంటున్నారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వారం 'సద్గురు లేఖ'ను తప్పక చదవండి! ...

ఇంకా చదవండి