సూర్య క్రియ

surya-namaskaram-telugu

సూర్య నమస్కారం – ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం కోసం

ఈ వ్యాసంలో సూర్య నమస్కారం వల్ల లాభమేంటో, అలాగే ఇందులో 12 భంగిమలు మాత్రమే ఎందుకున్నాయో సద్గురు వివరిస్తున్నారు. ప్రశ్న: సూర్యునికి ప్రణమిల్లడంగా భావించే ఈ సూర్యనమస్కారాల ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? సద్గురు: ముందుగా అది... ...

ఇంకా చదవండి
Kriya  -A classic action -Image

క్రియ అనేది ఓ అంతర్గత చర్య!

ప్రాధమికంగా, క్రియ అంటే ‘అంతర్గత చర్య’ అని అర్ధం. మీరు ఈ అంతర్గత చర్య చేసినప్పుడు మీ శరీరం, మనస్సు రెండూ అందులోకి రావు. ఎందుకంటే ఇవి రెండు, అంటే మీ శరీరం, మనస్సులు మీకు బాహ్యమైనవే. మీ శక్తితో ఓ అంతర్గత చర్య చేసే ప్రావీణ్ ...

ఇంకా చదవండి
suryakriya

సూర్య క్రియ – ఒక శక్తివంతమైన ప్రాచీన యోగా ప్రక్రియ!

మేము సూర్యుడికి సంబంధించిన ఒక సాధనను నేర్పడం మొదలుపెట్టాము. ఇది సూర్య నమస్కారం లాగానే ఉంటుంది కానీ, ‘సూర్య క్రియ’ అని పిలువబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఒక నిర్దిష్ట స్థాయిలో శ్వాసను గమనించడం,... ...

ఇంకా చదవండి