సూత్రాలు

M1

జీవితంలో పని చేసే విధానం – 5 సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకోండి

జీవితంలో పని చేసే విధానం గురించి సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకోండి: మీరు పనినుంచి విరామాన్ని ఎందుకు కోరుకుంటున్నారో ఒకసారి చూసుకోవాలి. మీకు నిజంగా ఎంతో ముఖ్యమనిపిస్తున్న విషయాన్ని... ...

ఇంకా చదవండి
M1

సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

సంపూర్ణ శ్రేయస్సు కోసం సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: మీరు మరొకరిలా చేయగలరా లేదా అన్నది కాదు ముఖ్యం, మీరు మీ పూర్తి సామర్ధ్యం వెలికి తీయగలరా లేదా అన్నదే ప్రశ్న.   మీ... ...

ఇంకా చదవండి
Adiyogi

శివుడి గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

మహాశివరాత్రి సందర్భంగా శివుడి గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలను అందిస్తున్నాము:  యోగా యొక్క సృష్టికర్త ఆదియోగి అయిన శివుడేనని ఈ ప్రపంచం తెలుసుకోవాలన్నది నా ఆకాంక్ష.   శివునిగా సూచింపబడే పరమోత్తమ అవకాశం... ...

ఇంకా చదవండి
M1

ఆనందానికి సంబంధించి సద్గురు చెబుతున్న 5 సూత్రాలు

ఆనందానికి సంబంధించి సద్గురు చెబుతున్న 5 సూత్రాలు: ప్ర్రతి ఒక్కరూ ఆనందంగానే ఉండాలనుకుంటారు. కాని వారి ఆనందాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కావలసిన శక్తి లేకపోవడం వల్లనే చతికిలబడుతూ ఉంటారు.   బ్రహ్మానందం అనేది జీవశక్తులు... ...

ఇంకా చదవండి
M1

యోగాభ్యాసాల వల్ల కలిగే ఉన్నతికి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

యోగాభ్యాసం చేయడం వల్ల కలిగే లాభాల గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: మీరు మీ శక్తి వ్యవస్థ నుంచి కర్మసంబంధమైన మలినాన్ని శుభ్రం చేసినప్పుడు మాత్రమే, మీరు మీ విధిని మార్చుకోగలరు.... ...

ఇంకా చదవండి
M1

మానవాళి గురించి సద్గురు 5 ఇచ్చిన సూత్రాలు

మానవాళి గురించి సద్గురు 5 ఇచ్చిన సూత్రాలు: ఆపదలో ఉన్నది భూగోళం కాదు. ఆపదలో ఉన్నది మానవ జీవితం.   ధర్మం అంటే జీవితాన్ని నడిపే నియమాల్ని పాటించడమే.   వివాహ వేడుక... ...

ఇంకా చదవండి
M1

భక్తిని పెంపొందించే 5 సూత్రాలు..!!

సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా మీలోని భక్తిని పెంపొందించుకోండి: శక్తివంతంగా అనిపించేదానికి తలవంచి నమస్కరించడం సహజం. బలహీనమైన దానికి, పనికిమాలిన దానికి తలవంచి నమస్కరించడం – అదీ గొప్పతనం. అదీ... ...

ఇంకా చదవండి
M1

జీవితాన్ని మెరుగుపరిచే 5 సూత్రాలు

జీవితాన్ని మెరుగుపరిచే 5 సూత్రాలు: ఏది సాధ్యమో. ఏది అసాధ్యమో నిర్ణయించడం మీ వ్యవహారం కాదు. అది ప్రకృతి నిర్ణయిస్తుంది. మీకు నిజంగా ఏది ముఖ్యమో దానికై కృషి చేయడమే మీ పని.... ...

ఇంకా చదవండి
M1

పిల్లలని పెంచేందుకు ఉపయోగపడే 5 సూత్రాలు

పిల్లలని పెంచేందుకు ఉపయోగపడే 5 సూత్రాలు: బాల్యం అంత అద్భుతమైనదేమీ కాదు. పెద్దవారు తగిన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తేనే పిల్లలు తమ బాల్యాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతారు.   ప్రపంచానికి నిజమైన కానుకలుగా మనం మన పిల్లల్ని... ...

ఇంకా చదవండి
M1

ముక్తి మార్గం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

ముక్తి మార్గం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: భౌతికతలో ఉంటూనే, భౌతికాతీతమైన దాన్ని రుచి చూడాలనుకోవడమే మానవుని ప్రాధమిక ఆకాంక్ష.   మనుషులతో నాకున్న సమస్యంతా వారిలో తగినంత తీవ్రత లేకపోవడమే.... ...

ఇంకా చదవండి