సూత్రాలు

M1

జీవన విధానం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

జీవన విధానం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: మీరెక్కడున్నా, మీకే పరిస్థితి ఎదురైనా, ప్రతి పరిస్థితి నుండీ ఉన్నతమైన దాన్ని ఎంచుకోండి. అప్పుడు జీవితమే ఒక పాఠమౌతుంది.   రాశిగా కానీ,... ...

ఇంకా చదవండి
M1

అంతరంగ సమతుల్యాన్ని కలిగించగల 5 సద్గురు సూత్రాలు

అంతరంగ సమతుల్యాన్ని కలిగించగల 5 సద్గురు సూత్రాలు: ప్రపంచంలో జరిగేది మీకు కావలసినట్లు జరగకపోతే, కనీసం మీలో జరిగేదైనా మీరు కోరుకున్నట్లు జరగాలి.   దేన్నీగొప్పగా చూడకపోవడం అలాగే దేన్నీ చులకనగా చూడకపోవడం... ...

ఇంకా చదవండి
M1

మనస్సుని మార్గంలో పెట్టడానికి ఉపయోగపడే 5 సద్గురు సూత్రాలు

మనస్సుని మార్గంలో పెట్టడానికి ఉపయోగపడే 5 సద్గురు సూత్రాలు: మిమ్మల్ని మీరు దుఃఖపూరితులుగా చేసుకోవాలంటే మీకు లెక్కలేనన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మీకు ఇష్టం లేనిది ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరు చేస్తూనే ఉంటారు.... ...

ఇంకా చదవండి
M1

స్థూల శరీరాన్ని గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

స్థూల శరీరాన్ని గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: శరీరానికి నిజంగా అవసరమైంది విశ్రాంతి, నిద్ర కాదు. మీరు కనుక వృక్షంలా పాతుకుపోయి ఉండివుంటే, మీరు ఈ భూమిలో భాగమని స్పష్టంగా అర్థం... ...

ఇంకా చదవండి
M1

ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: ఏదో రకంగా ప్రతి మానవుడూ ఆధ్యాత్మీకుడే. కాకపోతే కొంతమంది గొప్పలు చెప్పుకుంటారు.   మీ వ్యక్తిత్వం అనేది మీకు సరైన ప్రాతినిథ్యం కాదు,... ...

ఇంకా చదవండి
M1

జీవితంలో పని చేసే విధానం – 5 సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకోండి

జీవితంలో పని చేసే విధానం గురించి సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకోండి: మీరు పనినుంచి విరామాన్ని ఎందుకు కోరుకుంటున్నారో ఒకసారి చూసుకోవాలి. మీకు నిజంగా ఎంతో ముఖ్యమనిపిస్తున్న విషయాన్ని... ...

ఇంకా చదవండి
M1

సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

సంపూర్ణ శ్రేయస్సు కోసం సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: మీరు మరొకరిలా చేయగలరా లేదా అన్నది కాదు ముఖ్యం, మీరు మీ పూర్తి సామర్ధ్యం వెలికి తీయగలరా లేదా అన్నదే ప్రశ్న.   మీ... ...

ఇంకా చదవండి
Adiyogi

శివుడి గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

మహాశివరాత్రి సందర్భంగా శివుడి గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలను అందిస్తున్నాము:  యోగా యొక్క సృష్టికర్త ఆదియోగి అయిన శివుడేనని ఈ ప్రపంచం తెలుసుకోవాలన్నది నా ఆకాంక్ష.   శివునిగా సూచింపబడే పరమోత్తమ అవకాశం... ...

ఇంకా చదవండి
M1

ఆనందానికి సంబంధించి సద్గురు చెబుతున్న 5 సూత్రాలు

ఆనందానికి సంబంధించి సద్గురు చెబుతున్న 5 సూత్రాలు: ప్ర్రతి ఒక్కరూ ఆనందంగానే ఉండాలనుకుంటారు. కాని వారి ఆనందాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కావలసిన శక్తి లేకపోవడం వల్లనే చతికిలబడుతూ ఉంటారు.   బ్రహ్మానందం అనేది జీవశక్తులు... ...

ఇంకా చదవండి
M1

యోగాభ్యాసాల వల్ల కలిగే ఉన్నతికి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

యోగాభ్యాసం చేయడం వల్ల కలిగే లాభాల గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: మీరు మీ శక్తి వ్యవస్థ నుంచి కర్మసంబంధమైన మలినాన్ని శుభ్రం చేసినప్పుడు మాత్రమే, మీరు మీ విధిని మార్చుకోగలరు.... ...

ఇంకా చదవండి