సూత్రాలు

M1

ప్రశాంతతకి సంబంధించిన 5 సూత్రాలు..

సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా ప్రశాంతత గురించి తెలుసుకోండి. విద్వేషంతో జీవించడం అన్నది బాంబుని నాటడమంతటి హింసాత్మక ప్రక్రియ. తేడా ఏమిటంటే, ఆ హింస మీలోనే చోటుచేసుకుంటుంది. మీ ప్రేమ,... ...

ఇంకా చదవండి
M1

మానవ శ్రేయస్సుకి సంబంధించిన 5 సూత్రాలు..!!

అంతర్గత శ్రేయస్సుకి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలను తెలుసుకుందాం..!! మానసిక ఋగ్మతలకు కారణాలు ఎన్నోఉన్నా, కొన్నిసార్లు అవి చేయిదాటి పోయినా, వ్యక్తి శ్రేయస్సుకు బాధ్యత వహించే సంస్కృతి ఎంతో ప్రయోజనకరమౌతుంది.  ... ...

ఇంకా చదవండి
M

అంతరంగాన్ని చూసేందుకు సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

అంతరంగాన్ని చూసేందుకు సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు : మన సంక్షేమానికి కావలసింది మన అంతరంగంలోకి మరింత లోతుగా పోవడం అనే విషయం తెలియక, మానవ సంక్షేమ సాధనలో మనం ఈ గ్రహాన్ని... ...

ఇంకా చదవండి
M

మరణం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

మరణం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: మీ జననానికీ, జీవితానికీ, మరణానికీ మీరు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇవ్వవచ్చు కాని, భూమాతకు అది పునరుపయోగీకరణ (Recycle) ప్రక్రియ మాత్రమే.   మరణం ఎరుకలేనివారు... ...

ఇంకా చదవండి
M1

యోగా గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన 5 సూత్రాలు

యోగా గురించి మీరు తప్పక తెలుసుకోవలసిన 5 సూత్రాలు. యోగా అనేది అతిపెద్ద ప్రేమ వ్యవహారం. అది జీవంలోని ప్రతి అంశాన్నీ, రీతినీ కలిపేసుకునే ప్రక్రియ.   యోగ విధానంలో నిస్పృహను శారీరిక,... ...

ఇంకా చదవండి
M

మనసుని మార్గంలో ఉంచడానికి 5 సూత్రాలు.!!

మనసుని మార్గంలో ఉంచడానికి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు.!! మీ శరీరమైనా, మీ మనస్సైనా లేదా మీ జీవ శక్తులైనా – మీరు వాటిని ఎంతగా ఉపయోగిస్తే, అవి అంతగా మెరుగవుతాయి.  ... ...

ఇంకా చదవండి
M1

ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి సహకరించే 5 సూత్రాలు

ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి సహకరించే 5 సూత్రాలు: మీ శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సుకోసం, జీవితంలోని అన్ని అంశాలలో మీరు ఉల్లాసంగా తయారు కావాలి.   అత్యంత సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తేనే జీవితం ఉంది. సృష్ఠిలో... ...

ఇంకా చదవండి
M

శరీరానికి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

శరీరం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు : భౌతిక శరీరం ఒక జంతువు లాంటిది. అది పోగు చేసుకోవాలనీ, పునరుత్పత్తి చేయాలనీ కోరుకుంటుంది. అందుకే ధనానికీ, లైంగికతకూ పడే ప్రయాసలో అంత శక్తి... ...

ఇంకా చదవండి
M

యోగా గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

యోగా అంటే ఏంటో సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకుందాం… మీ శరీరంలోని ప్రతి కణమూ పూర్తి విశ్వంతో  సంపర్కంతో ఉన్నది. యోగ అంటే దానిని అనుభూతి చెందడమే.  ... ...

ఇంకా చదవండి
M

మనస్సు గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

మనస్సు గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: ప్రపంచం మీ మనసులో ప్రతిబింబిస్తుంది కాబట్టే మీరు చూస్తున్నారు. కాని మనసు ఎన్నటికీ అంతరాత్మను ప్రతిబింబించదు.   మీరు మీ గమ్యాన్ని అందుకోవాలనుకుంటే, ముందు... ...

ఇంకా చదవండి