సూత్రాలు

M

మనసుని మార్గంలో ఉంచడానికి 5 సూత్రాలు.!!

మనసుని మార్గంలో ఉంచడానికి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు.!! మీ శరీరమైనా, మీ మనస్సైనా లేదా మీ జీవ శక్తులైనా – మీరు వాటిని ఎంతగా ఉపయోగిస్తే, అవి అంతగా మెరుగవుతాయి.  ... ...

ఇంకా చదవండి
M1

ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి సహకరించే 5 సూత్రాలు

ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి సహకరించే 5 సూత్రాలు: మీ శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సుకోసం, జీవితంలోని అన్ని అంశాలలో మీరు ఉల్లాసంగా తయారు కావాలి.   అత్యంత సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తేనే జీవితం ఉంది. సృష్ఠిలో... ...

ఇంకా చదవండి
M

శరీరానికి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

శరీరం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు : భౌతిక శరీరం ఒక జంతువు లాంటిది. అది పోగు చేసుకోవాలనీ, పునరుత్పత్తి చేయాలనీ కోరుకుంటుంది. అందుకే ధనానికీ, లైంగికతకూ పడే ప్రయాసలో అంత శక్తి... ...

ఇంకా చదవండి
M

యోగా గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

యోగా అంటే ఏంటో సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకుందాం… మీ శరీరంలోని ప్రతి కణమూ పూర్తి విశ్వంతో  సంపర్కంతో ఉన్నది. యోగ అంటే దానిని అనుభూతి చెందడమే.  ... ...

ఇంకా చదవండి
M

మనస్సు గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

మనస్సు గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: ప్రపంచం మీ మనసులో ప్రతిబింబిస్తుంది కాబట్టే మీరు చూస్తున్నారు. కాని మనసు ఎన్నటికీ అంతరాత్మను ప్రతిబింబించదు.   మీరు మీ గమ్యాన్ని అందుకోవాలనుకుంటే, ముందు... ...

ఇంకా చదవండి
M1

మానవాళి గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

మానవాళి గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: దైవాన్నిస్పృశించడంలో, అనుభూతి చెందడంలో, తెలుసుకోవడంలో మానవునికి ఎదురౌతున్న పెద్ద అవరోధం, తర్కాన్ని దాటడంలో చూపుతున్న అయిష్టతే.   నేను మనుషులను ముస్లింలుగా, క్రిష్టియన్లుగా ...

ఇంకా చదవండి
M

అంతర్గత శ్రేయస్సుకి సంబంధించిన 5 సూత్రాలు..!!

అంతర్గత శ్రేయస్సుకి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలను తెలుసుకుందాం..!! ఓ వ్యక్తిగా మీరెప్పుడూ అసంపూర్ణతనే అనుభూతి చెందుతారు. ఓ జీవిగా, ప్రాణిగా, మీరెప్పుడూ సంపూర్ణులే.   మిమ్మల్ని మీరు దేనితోనూ గుర్తించుకోకుండా, ...

ఇంకా చదవండి
M1

మీ ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు సహకరించే 5 సూత్రాలు..!!

రండి. సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పెంపొందించుకొండి…!! ఆధ్యాత్మిక సాధకునిగా మీరు ఓ నావికుని లాంటి వారు. ఎప్పుడూ మీలోని కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్ళాలనుకునే నావికులు.... ...

ఇంకా చదవండి
M

మనిషి ఎదుగుదలకు సహకరించే 5 సూత్రాలు

రండి..! మనిషి ఎదుగుదలకు సహకరించే 5 సూత్రాలను తెలుసుకుందాం: ఏమి జరుగుతున్నా, ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే – మీరు మరింత స్థిరంగా, మరింత ఆనందంగా, మీలో మీరే మరింత స్పష్టంగా ఉన్నారా, మీరు మెరుగైన... ...

ఇంకా చదవండి
M

మనసు గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

రండి..! మనసు గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకోండి. మీరు కేవలం మీ శరీరం మీదే కృషిచేసి, దానిని స్థిరంగా కూర్చోబెట్ట గలిగితే అది సరిసోదు. మీరు మీ మనసునీ,... ...

ఇంకా చదవండి