సూత్రాలు

Leader

నాయకత్వ లక్షణాలను పెంచుకోవడానికి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

నాయకత్వ లక్షణాలను పెంచుకోవడానికి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: నాయకత్వమంటే భాగస్వామ్యం, సహకారం, మార్గదర్శకత్వం ఇంకా మద్దతు అందించడం. పెత్తనం చెలాయించడం కాదు. పెత్తనమంటే నిరంకుశత్వమే.   బుద్ధి చురకత్తి లాంటిది –... ...

ఇంకా చదవండి
M1

బాధ గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

బాధ గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: చేర్చుకునేతత్వం లేకపోతే, మీ జీవితానికి ఓ సజీవమైన ఐక్యత ఉండదు. ఈ సజీవమైన ఐక్యత లేకపోవడమే అంతులేని దుఃఖానికి కారణమవుతుంది.   మీరు ఇతరుల... ...

ఇంకా చదవండి
M1

జీవిత రహస్యాలను ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకోండి..!!

జీవిత రహస్యాలను సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకోండి..!! మీ మంచికీ, అందరి మంచికీ తపించడంలో, మీరు జీవితాన్ని తెలుసుకుంటారు.   మీ విద్య, మీ కుటుంబం, మీ ఇల్లు,... ...

ఇంకా చదవండి
M1

మానవాళిని ఉద్దేశించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

మానవాళి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఉద్దేశించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: పూర్వీకులు లేకుండా మనం ఉండే వారం కాదు. ముందుతరాలు చేసిన కృషికి విలువనివ్వడం వివేకం.   తన కోసం పోరాడే సైనికుల... ...

ఇంకా చదవండి
Main

వ్యక్తి అభ్యున్నతి కోసం సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు…!

మానవుడి అభ్యున్నతికి ఉపయోగపడే సద్గురు సూత్రాలను తెలుసుకుందాం. సంపూర్ణ మానవునిగా ఉండడమంటే, మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ప్రాణితోనూ మీ సామర్ధ్యం మేర  స్పందించడమే   సంప్రదాయమంటే ముందు తరాలను అనుకరించడం కాదు.... ...

ఇంకా చదవండి
FQ

ఆధ్యాత్మిక వికాసానికి సహకరించే 5 సూత్రాలు

సద్గురు చెప్పిన ఈ సూత్రాలు ఒక వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక వికాసానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి.. మొత్తం సృష్టితో జీవం ఒకటిగా సమన్వయమై ఉంది. కేవలం మీ వ్యక్తిత్వమే వేరుగా సంభవిస్తోంది.   సాధన ఎంత చిన్నదైనా,... ...

ఇంకా చదవండి
M1

ప్రశాంతతకి సంబంధించిన 5 సూత్రాలు..

సద్గురు చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాల ద్వారా ప్రశాంతత గురించి తెలుసుకోండి. విద్వేషంతో జీవించడం అన్నది బాంబుని నాటడమంతటి హింసాత్మక ప్రక్రియ. తేడా ఏమిటంటే, ఆ హింస మీలోనే చోటుచేసుకుంటుంది. మీ ప్రేమ,... ...

ఇంకా చదవండి
M1

మానవ శ్రేయస్సుకి సంబంధించిన 5 సూత్రాలు..!!

అంతర్గత శ్రేయస్సుకి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలను తెలుసుకుందాం..!! మానసిక ఋగ్మతలకు కారణాలు ఎన్నోఉన్నా, కొన్నిసార్లు అవి చేయిదాటి పోయినా, వ్యక్తి శ్రేయస్సుకు బాధ్యత వహించే సంస్కృతి ఎంతో ప్రయోజనకరమౌతుంది.  ... ...

ఇంకా చదవండి
M

అంతరంగాన్ని చూసేందుకు సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

అంతరంగాన్ని చూసేందుకు సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు : మన సంక్షేమానికి కావలసింది మన అంతరంగంలోకి మరింత లోతుగా పోవడం అనే విషయం తెలియక, మానవ సంక్షేమ సాధనలో మనం ఈ గ్రహాన్ని... ...

ఇంకా చదవండి
M

మరణం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

మరణం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: మీ జననానికీ, జీవితానికీ, మరణానికీ మీరు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇవ్వవచ్చు కాని, భూమాతకు అది పునరుపయోగీకరణ (Recycle) ప్రక్రియ మాత్రమే.   మరణం ఎరుకలేనివారు... ...

ఇంకా చదవండి