సమానత్వం

image

స్త్రీ, పురుషుల సమానత్వం ఎప్పటికైనా సాధ్యమా….?

లింగ సమానత్వం సాధ్యమా? సమానత అంటే ఒకే విధంగా ఉండటమేనా..? కాదు, కానీ ఈ రోజుల్లో, దురదృష్టవశాత్తు స్త్రీని పురుష ప్రపంచంలో ఇమడ్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామని, ఈ ఆర్టికల్ లో సద్గురు వివరిస్తున్నారు.. ప్రశ్న: సద్గురు,... ...

ఇంకా చదవండి