సత్యం

jeevitanni-niyantrinchedi-yevaru

జీవితాన్ని నియంత్రించేది ఎవరు?

మన జీవితాన్ని నియంత్రించేది ఎవరు? దేవుడా? ఇంతకీ దేవుడు ఉన్నాడని కొందరు, లేడని మరికొందరు ఇలా వివిధ విశ్వాసాలను కలిగి ఉన్నవారు ఎందరో. దేన్నైనా నమ్మడమో లేక నమ్మకపోవడమో అన్నది తెలుసుకునే పద్దతి... ...

ఇంకా చదవండి
satyanni-thelusukovadam-yela

సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం ఎలా??

సత్యం అనేది ఎక్కడుంది, సత్యాన్వేషణ ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడున్న శరీరం, మనస్సుతో దానిని తెలుసుకోవచ్చా లేక గురువుని సంప్రదించాలా? ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానాన్ని సద్గురు ఈ వ్యాసంలో ఇస్తున్నారు, చదివి తెలుసుకోండి. సత్యం... ...

ఇంకా చదవండి
belief-or-not

నమ్మకంతో సత్యాన్ని తెలుసుకోలేరు..

చెడ్డ విషయాలు ఎవరికీ జరగవు. కొన్ని విషయాలు జరుగుతాయి. మీకు కనుక అది నచ్చకపోతే, అది చెడ్డది అని మీరనుకుంటారు. ఒకవేళ ఇవాళ మీ పెళ్లి రోజనుకోండి, మీరు అలా ఊరేగింపుగా వీధిలో... ...

ఇంకా చదవండి
book-read-relax-lilac

పుస్తకాలను చదవడం ద్వారా సత్యాన్ని తెలుసుకోవచ్చా??

ఎవరో రాసిన పుస్తకాలను చదివి సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం కన్నా సృష్టి కర్త స్వయంగా రాసిన ‘మీరు’ అనే ఈ పుస్తకాన్ని చదవడం సరైనది అని సద్గురు చెబుతున్నారు. సాధకుడు: నేను ఎన్నో పుస్తకాలను... ...

ఇంకా చదవండి
coffee-break-2383073_1280

మాటలు సృష్టించడమంటే అర్థంలేని ధ్వనులకు అర్థం కల్పించడమే..!!

మనిషి సంఘజీవి నుండి వ్యక్తిగా మారగలిగినప్పుడే ఏదైనా మార్పు కలగడం సాధ్యమని, కేవలం శబ్దాలకే ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఈరోజుల్లో, దాని విలువ ఎంత పరిమితమైందో సద్గురు వివరిస్తున్నారు. భాష సమాజానికి చెందింది, పదాలు మనస్సుకు... ...

ఇంకా చదవండి
PicMonkey Collage

స్వర్గ నరకాల్ని ధ్వంసం చేస్తేనే సత్యాన్వేషణ..!!

మీలోని స్వర్గ నరకాల్ని మీరు ధ్వంసం చేస్తే తప్ప సత్యం వైపు ప్రయాణించలేరని సద్గురు అంటున్నారు. దీన్ని కొడిగుడ్డు పగలడంతో ఆయన పోలుస్తారు – అది పగిలినప్పుడు మీరు లోపలికి వెళ్లరు, కాని... ...

ఇంకా చదవండి
satyam-ante

సత్యం అంటే ఏమిటి…??

సత్యం అంటే ఏమిటి? అది మనం మాట్లాడే మాటల్లో కాదు అది మనం ఉండే విధానంలో ఉంది అని సద్గురు మనకు చెబుతున్నారు. మనం సత్యం, అసత్యం గురించి మాట్లాడినప్పుడు సహజంగా మనం... ...

ఇంకా చదవండి
isha-ujjain

మనది సత్యాన్వేషకుల భూమి..!!

మానవుడు తన ప్రస్తుత పరిమితులకు లోనై ఉండవలసిన అవసరం లేదు అన్న ఆవశ్యకతను ఆదియోగి మన ముందుంచారు. మనం ఈ భౌతికతలోనే ఉంటూ కూడా దానికి చెందకుండా ఉండే  విధానం ఒకటుంది. ఈ... ...

ఇంకా చదవండి
Asatoma_Sadgamaya

అసతోమా సద్గమయ – జీవితంలో పనిచేసే విధానం

ఈ వారం లేఖలో సద్గురు “అసతోమా సద్గమయ” అన్న దానిని గురించి వ్రాస్తున్నారు. ఇది మనం అసత్యం నుంచి సత్యం వైపు నడవడానికి ఒక మేలుకొలుపు. మనం స్వయంగా తయారు చేసుకున్న విషాదాలు,... ...

ఇంకా చదవండి
hh

పరమానందం కోసం మీలోకే తవ్వి చూసుకోండి……

సద్గురు పరమానంద స్వభావాన్ని వర్ణిస్తున్నారు, అట్లాగే అది లోపలి నుంచి ఊరుతున్న బావి వంటిదని వివరిస్తున్నారు. ...

ఇంకా చదవండి