శాంభవి మాహాముద్ర

సిగరెట్ లేదా పొగత్రాగే అలవాటు నుండి విముక్తి పొందటం ఎలా?

ధూమపానం చెయ్యడం, ఇంకా వ్యసనాలకి బానిసలవ్వడంలో మన మానసిక, శారీరిక మూలం ఉందా? దాన్ని మనం ఎలా నియంత్రించవచ్చు..? ఈ విషయాల్ని సద్గురు మనకు ఈ ఆర్టికల్ లో చెబుతున్నారు. ప్రశ్న : ... ...

ఇంకా చదవండి

నేను రోజూ సాధన చెయ్యాలా..?

ప్రశ్న: సద్గురు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం నేను ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రాము చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎంతో పారవశ్యంతో ఇదే నిర్వాణానికి మార్గం అని అనుకున్నాను. నేను అక్కడికి చేరుకుంటానని ‘సంతోషంగా అనుకున్నాను. సరే... ...

ఇంకా చదవండి
shambhavi

శాంభవి మాహాముద్ర, శక్తి చలన క్రియ…..ఇవి నిజంగానే పని చేస్తాయా?

సాధకుడు : నమస్కారం! సద్గురూ! నేను శాంభవి మాహాముద్ర, శక్తి చలన క్రియ గత ఒకటిన్నర సంవత్సరాలుగా సాధన చేస్తున్నాను. ఆరోగ్యపరంగా, భావోద్వేగపరంగా, భౌతికంగా నేను మునుపటిలానే ఉన్నాను. మరి, పరిమితులని పటాపంచలు... ...

ఇంకా చదవండి