శబ్దం

pexels-photo-157554

అనాది శబ్దాన్ని వింటే, మీ జీవితం సాఫల్యం అవుతుంది..!!

సద్గురు నాలుగు రకాల ధ్వనుల గురించి, అనాహత ధ్వని గురించీ, సృష్టి, సృష్టికర్తలకు ఆధారమైన అనాది ధ్వనిని వినడం గురించీ మాట్లాడుతున్నారు. సుమారు 6000 సంవత్సరాల క్రితం ఒక యోగి: స్వచ్ఛమైన శూన్య... ...

ఇంకా చదవండి
nishabdham

నిశ్శబ్దం – శబ్దానికి అతీతం

శబ్దం ఒక నిర్దిష్ట వాస్తవం. కాని పదాలు అసత్యం అని వివరిస్తున్నారు సద్గురు. నిశ్శబ్ద మౌనంలోకి కరిగిపోయే ప్రక్రియకు ఉదాహరణగా ఆయన మత్స్యేంద్రనాథ్, గోరఖ్‌నాథుల జీవితాల నుండి ఒక కథను వినిపిస్తున్నారు. పంచేంద్రియాలతో... ...

ఇంకా చదవండి
coffee-break-2383073_1280

మాటలు సృష్టించడమంటే అర్థంలేని ధ్వనులకు అర్థం కల్పించడమే..!!

మనిషి సంఘజీవి నుండి వ్యక్తిగా మారగలిగినప్పుడే ఏదైనా మార్పు కలగడం సాధ్యమని, కేవలం శబ్దాలకే ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఈరోజుల్లో, దాని విలువ ఎంత పరిమితమైందో సద్గురు వివరిస్తున్నారు. భాష సమాజానికి చెందింది, పదాలు మనస్సుకు... ...

ఇంకా చదవండి
sadhguru-silhouette-sunset-bg

అర్థానికి అతీతంగా…

ప్రతి ప్రకంపనకి గొప్ప ప్రాముఖ్యం ఉన్నా లేకున్నా కూడా, ఒక అస్తిత్వ మూలం ఉంటుంది. కాని దాని అర్థానికి అటువంటి అస్తిత్వ మూలం ఉండదు. మీ మానసిక చట్రంలో మాత్రమే మీరు వాటికి అర్థాలు ఇస్తున్నారు. మీరు మానవ... ...

ఇంకా చదవండి
1024px-Stringed_instruments_-_Musical_Instrument_Museum,_Brussels_-_IMG_3993

సంగీతం – శబ్దమా లేక భావోద్వేగమా?

భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతం యొక్క మూలం సనాతన వేదాల కాలం నాటిది. నేటి వ్యాసంలో, సద్గురు రెండు ప్రధాన భారతీయ సంగీత రూపాలైన హిందుస్తానీ, కర్ణాటక సంగీతాల మధ్య శబ్దము, భావోద్వేగాల పరంగా ఉన్న తేడా గురించి మాట్లాడతారు. సంగీత సాధన క ...

ఇంకా చదవండి