వైకల్యం

child

వికలాంగులైన పిల్లలు బాధపడతారా…?

భిన్నవిధమైన సామర్థ్యాలు కలిగిన పిల్లలు బాధపడతారా.. అన్న ప్రశ్నకు సద్గురు సమాధానమిస్తున్నారు.. ప్రశ్న : కొంతమంది పిల్లలు వైకల్యాలతో ఎందుకు పుడతారు? వాళ్లెందుకు బాధపడాలి? వాళ్లు బాధపడరు, తల్లిదండ్రులే బాధపడతారు. వాళ్లు భిన ...

ఇంకా చదవండి