వేడుకలు

dasara

ఈశా యోగా సెంటర్ – 2014 దసరా-నవరాత్రి వేడుకలు….!!!

ఈ సంవత్సరం ఈశా యోగా సెంటర్లో దసరా-నవరాత్రి వేడుకలు చాలా ఘనంగా జరగనున్నాయి. దసరా సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన పూజలు, శాస్త్రీయ సంగీత-నృత్య కచేరీలు, జానపద ప్రదర్సనలు జరుగుతాయి. భక్తులకు నవరాత్రి సాధనతలో పాల్గొనే అవకాశం, అలాగే అధ్ ...

ఇంకా చదవండి
adiyogi3

ఈశా యోగ సెంటర్ – 2014 గురు పౌర్ణమి వేడుకల విశేషాలు!

ఈశా యోగ సెంటర్లో గురు పౌర్ణమి వేడుకలుకు చాలా ఘనంగా జరుపుబడ్డాయి. ఈ వేడుకలకి 15000మందికి పైగా హాజరయ్యారు. ...

ఇంకా చదవండి
sadgurugp1

ఈశాలో గురుపూర్ణిమ వేడుకలు – జూలై 12న

గురుపూర్ణిమ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడం కోసం, అలాగే గురుపూర్ణిమ వేడుకలకు పూర్వవైభవాన్ని తీసుకరావడం కోసం, ఈ నెల జూలై 12వ తేదీన ఈశా యోగా కేంద్రంలో గురుపూర్ణిమ వేడుకలు సద్గురు సమక్షంలో జరుపబడతున్నాయి. ...

ఇంకా చదవండి