లింగభైరవి

ii

దేవిని అనుభూతి చెందడం ఎలా….???

2010 జనవరిలో భైరవీ దేవిని ప్రతిష్టించిన నాటినుండి మేము ఎప్పుడు వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. ఆ ఉత్తేజం నల్లేరుమీద బండి నడకలా సాగిపోయింది. దేవి అసంఖ్యాకుల జీవితాలని తాకింది. ఇప్పటికే పూర్తిస్థాయిలోఉన్న నాలుగు భైరవి... ...

ఇంకా చదవండి
LB with Side wall lamps

ప్రతిష్ఠీకరించబడిన స్థలాలు మన మంచికే!

మన ప్రాచీన సంస్కృతి ఎల్లప్పుడూ ప్రతిష్ఠీకరించబడిన శక్తి క్షేత్రాలు చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉండేది. ప్రతిష్ఠీకరించడం అంటే ఏమిటో. ప్రతిష్ఠీకరించబడిన స్థలాల దగ్గరలో నివసించడంలోని ప్రయోజనం ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఆర్టికల్ చదవండి ...

ఇంకా చదవండి