లింగం

shivalinganiki-abhishekam-yenduku

శివలింగానికి అభిషేకం ఎందుకు చేస్తారు??

శివలింగానికి పాలతో, తేనే, నెయ్యి వంటి పదార్థాలతో అభిషేకం ఎందుకు చేస్తారో, దాని వెనుక ఉన్న కారణం ఏంటో సద్గురు వివరిస్తున్నారు. ప్రశ్న: సద్గురూ, శివరాత్రి రోజున మనం తేనె, పాలు శివలింగానికి ఆర్పిస్తాము.... ...

ఇంకా చదవండి
sadhguru-mystic

యోగేశ్వర లింగ ప్రతిష్టాపన విశిష్టత..

మీలో ఎంతోకొంత సున్నితత్వం ఉంటే తప్ప మీరు దీనినీ గమనించ లేకపోవచ్చు, కానీ అంతకముందు చేసినవాటన్నిటికంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాణప్రతిష్ఠ విభిన్నంగా ఉండబోతుంది, ఒకవేళ ధ్యానలింగ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ మీరు చూసి ఉంటే... ...

ఇంకా చదవండి
dhyanalinga-8

ధ్యానలింగం..!!

ధ్యానలింగంలో పూజలు లేవు. ఇక్కడ ప్రార్థనలు గాని, మంత్రాలు గాని, తంత్రాలు గాని, క్రతువులు గాని ఏమి జరగవు. ఎప్పుడూ ఇది నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది. పేరుకు తగ్గట్లుగానే ఇది ధ్యానలింగం. అసలు లింగం... ...

ఇంకా చదవండి
dd

ధ్యానలింగం అంటే ఏమిటి?

పదిహేడేళ్ళ కిందట ఒక గాఢమైన ప్రక్రియ ద్వారా ప్రపంచానికి ధ్యానలింగాన్ని ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి సమర్పించడం జరిగింది. ధ్యాన లింగ ప్రతిష్ఠ జరిగిన తేదీ జూన్ 24. గతంలో ఒక సద్గురు లేఖలో ధ్యానలింగ... ...

ఇంకా చదవండి
dhyanalinga-600x398

ఆది రూపం, అంతిమ రూపం రెండూ లింగాకారమే!

ఆద్యంత రూపం లింగమే. ఈ మధ్యలో జరిగేదే సృష్టి ; దానిని మించినది శివ. కనుక లింగాకారం ఈ భౌతికత అంటే వస్త్రంలో ఒక రంధ్రం లాంటిది. భౌతిక సృష్టికి ముఖద్వారం లింగమే, దొడ్డిదారి లింగమే ...

ఇంకా చదవండి