రామనవమి

ram

శ్రీ రామనవమి: రాముని ఔన్నత్యం తెలుసుకోండి

రాముని గొప్పతనం ఆయన తనని తాను నిర్వహించుకునే పద్దతిలో ఉందని, బయటి ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితులు ఎదురైనా కూడా తానూ మాత్రం హుందాగా, తనలో తానూ సమతుల్యం కోల్పోకుండా ఉన్నాడని సద్గురు మనకు... ...

ఇంకా చదవండి