యోగ

pp

యోగాపై పతంజలి ప్రభావం ఎనలేనిది!

పంతంజలి యోగసూత్రాలు కేవలం ఒక నిర్దిష్ట స్థాయి అనుభవం కలిగిన వారికి మాత్రమే అర్ధం అయ్యేలా రూపొందించబడ్డాయి. సాధారణ పాఠకునికి అవి అర్థరహితమైన మాటలుగా అనిపిస్తాయి. ...

ఇంకా చదవండి