యక్షా

bombay-jayashree-isaiyil-7am-naal-yaksha-4

యక్షా మహోత్సవం ఎందుకు??

మీరు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు సహజంగానే మీ భౌతికత ప్రధాన పాత్ర పోషించేది, మీకు తెలుసా. నా చిన్నతనంలో, మా అమ్మా, నాన్నా ఇద్దరూ శాస్త్రీయ సంగీతం వింటున్నా నేను దాన్ని పూర్తిగా... ...

ఇంకా చదవండి
music-divine-when-tansen-came-out-second-best

యక్షా మహోత్సవం – 2017

వేల సంవత్సరాల నుండీ భారతావనిలో వికసించిన ఈ కళా రూపాలు ఈ దేశంలోని విభిన్న సంస్కృతులను ప్రతిబింబించడమే కాక ఆధ్యాత్మిక ప్రేరణకూ ఆలవాలాలు. అవి ఈ దేశాన్ని తరతరాలుగా సుసంపన్నం చేసాయి, కాని... ...

ఇంకా చదవండి