మానసిక ఒత్తిడి

Bhakthiki-Vyasananiki-Theda-Yemiti

భక్తికీ, వ్యసనానికీ భేదమేమిటి ..??

భక్తికీ, వ్యసనానికీ పోలిక లేదు, కేవలం అనుభవం స్థాయిలోనే పోల్చగలం ఎందుకంటే అవి ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. వ్యసనం మనిషి పతనానికి కారణం, భక్తి ఉన్నతికి కారణం అని సద్గురు వివరిస్తున్నారు. ప్రశ్న: సద్గురు!... ...

ఇంకా చదవండి

మానసిక వ్యాకులతను పారద్రోలండి

మీరు మీ వ్యవస్థ నుండి మానసిక వ్యాకులతను ఎలా తరిమికొట్టవచ్చో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా సంబాళించుకోవచ్చో సద్గురు వివరిస్తున్నారు. మనోవ్యాకులత అంటే ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కుంగిపోవడం అంటే ఏమిటి? మీ... ...

ఇంకా చదవండి