మకర

sankranthi

మకర సంక్రాంతి – పంటల పండుగ…!!!!

జనవరి 14, 2017 న జరుపుకునే 'మకర సంక్రాంతి' పండుగ నువ్వుల మిఠాయిలకు, గాలిపటాలు ఎగురవేయటానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ పండుగను 'పంటల' పండుగ అనీ, మార్పు తెచ్చే పండుగ అనీ కూడా అంటారు. దీనికి కారణం ఏమిటో, ఈ పండుగ ప్రాముఖ్యత ఏమ ...

ఇంకా చదవండి