భూతశుద్ధి

five-elements

మీలో ఉన్న పంచభూతాలను ఇలా శుద్ధి చేసుకొండి!

ఉన్నత స్థితులను చేరుకోవడానికి మన దేహాన్ని శుద్ధి చేసుకునే పద్ధతులున్నాయి. అవి మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. మన దేహంలోని పంచభూతాలను శుద్ధి చేసుకునేందుకు సద్గురు మనకు సులువైన మార్గాలు తెలియజేస్తున్నారు. భూతశుద్ధి ఎలా... ...

ఇంకా చదవండి

ఆకాశం అంటే ….?

ప్రశ్న:సద్గురు, పంచభూతాలలో ఒకటైన ఆకాశం అంటే అంతరిక్షం. నేను  మీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ లో మీరు ‘ఈదర్’ అని అంతరిక్షం గురించి చెప్పడం విన్నాను. మీరు ఒకసారి సమయం యొక్క ప్రయాణం గురించి... ...

ఇంకా చదవండి