బుద్ధ పౌర్ణమి

gautama-buddha-samadhana-prathiba

దేవుడున్నాడా?? – గౌతముడి అద్భుత సమాధానం…!!

దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అన్న ప్రశ్నకి గౌతమ బుద్ధుడి సమాధానం మనల్ని ఆలోచించేలా చేస్తుంది. ఇంతకీ బుద్ధుడు సమాధానమేంటి? ఎందుకలా ఇచ్చాడో ఈ వ్యాసం ద్వారా తెలుసుకుందాం. మీరు గౌతమ బుద్ధుడి గురించి... ...

ఇంకా చదవండి
buddha-740080_1280

బుద్ధ పౌర్ణమి

యోగ సంస్కృతిలో, ఏ ఆధ్యాత్మిక సాధకుడి జీవితంలోనైనా బుద్ధ పౌర్ణమి చాలా ప్రధానమైన రోజుగా పరిగణింపబడుతుంది. గౌతమ బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయమైన రోజుగా బుద్ధ పౌర్ణమి గుర్తింపబడింది. బుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా సద్గురు ప్రత్యేక సందేశం ఏమి ...

ఇంకా చదవండి
g2

బుద్ధుడికి సంబంధించిన 5 సూత్రాలను నేర్చుకోండి!

గౌతమ బుద్ధుడు జ్ఞానోదయం పొందిన రోజును బుద్ధ పౌర్ణిమ అంటారు. ఆ మహత్తర ఘట్టం గడిచి 2500 సంవత్సరాల తరువాత కూడా ఆయన చేసిన పనులు, ఉపదేశాలు ఇంకా జీవించే ఉన్నాయి. బుద్ధుడి... ...

ఇంకా చదవండి