బుద్ధి

nishabdham

నిశ్శబ్దం – శబ్దానికి అతీతం

శబ్దం ఒక నిర్దిష్ట వాస్తవం. కాని పదాలు అసత్యం అని వివరిస్తున్నారు సద్గురు. నిశ్శబ్ద మౌనంలోకి కరిగిపోయే ప్రక్రియకు ఉదాహరణగా ఆయన మత్స్యేంద్రనాథ్, గోరఖ్‌నాథుల జీవితాల నుండి ఒక కథను వినిపిస్తున్నారు. పంచేంద్రియాలతో... ...

ఇంకా చదవండి
buddhini-daati-velladam

బుద్ధిని దాటి వెళ్ళడం సాధ్యమేనా??

ఈ వ్యాసంలో సద్గురు ఒక వ్యక్తి తన బుద్ధిని దాటగలిగినప్పుడే బుద్ధుడిగా మారగలదు అంటున్నారు. యోగా అనేది ఒక సాంకేతికత అని, అది నమ్మక వ్యవస్థ కాదని, ఈ సాంకేతికత ద్వారా మానవుడు... ...

ఇంకా చదవండి