ప్రతిష్ట

gruhapravesham

గృహప్రవేశం ఎందుకు చేసుకోవాలి?

గృహప్రవేశం చేసుకోవడమనేది మన దేశంలో తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారం. దురదృష్టవశాత్తూ గత 800 సంవత్సరాలుగా పలుకారణాల వల్ల ఈ ఆచారం పూర్తిగా దెబ్బతిన్నది. ఈ రోజు గృహప్రవేశం చేయించుకుంటున్నవారు కూడా ఏదో మొక్కుబడిగా చేయించుకుంటున్నారే ...

ఇంకా చదవండి