ప్రతిరూపం

coffee-break-2383073_1280

మాటలు సృష్టించడమంటే అర్థంలేని ధ్వనులకు అర్థం కల్పించడమే..!!

మనిషి సంఘజీవి నుండి వ్యక్తిగా మారగలిగినప్పుడే ఏదైనా మార్పు కలగడం సాధ్యమని, కేవలం శబ్దాలకే ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఈరోజుల్లో, దాని విలువ ఎంత పరిమితమైందో సద్గురు వివరిస్తున్నారు. భాష సమాజానికి చెందింది, పదాలు మనస్సుకు... ...

ఇంకా చదవండి
Sydney_habour_bridge_&_opera_house_fireworks_new_year_eve_2008

సరికొత్త సంవత్సరం – సరికొత్త మీరు!

మరో కొత్త సంవత్సరం వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా మీరు మిమల్నీ, మీ జీవితాన్నీమీకు కావలిసిన విధంగా మలచుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే, అందుకు దోహదపడే ఒక శక్తివంతమైన ప్రక్రియను సద్గురు మీకు ఇక్కడ అందిస్తున్నారు. ఎటువంటి బాహ్య పరిస్థితి ...

ఇంకా చదవండి