పౌర్ణమి

Full Moon

మానవ వ్యవస్థపై చంద్రుడి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది..?

చంద్రుడు మన భూమికి ఉపగ్రహం. ఈ గ్రహానికి ఆకర్షితుడై విధిలేక ఈ భూమి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇది మనకి ఏ విధంగా ముఖ్యమైంది? ఈ పౌర్ణములు, అమావాస్యలు ఎందుకు... ...

ఇంకా చదవండి

పౌర్ణమికి, అమావాస్యకు గల భేదం ఏమిటి…?

సాంప్రదాయికంగా భారతీయ ఆధ్యాత్మికత చంద్రుడి దశలకు ఎంతో ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. పౌర్ణమికి, అమావాస్యకూ భేదమేమిటో, వాటి ప్రాధాన్యత ఏమిటో సద్గురు వివరిస్తున్నారు. పౌర్ణమి రాత్రికీ, మరో రాత్రికీ ఎంతో భేదం ఉంది. కాస్త పిచ్చి... ...

ఇంకా చదవండి
buddha-740080_1280

బుద్ధ పౌర్ణమి

యోగ సంస్కృతిలో, ఏ ఆధ్యాత్మిక సాధకుడి జీవితంలోనైనా బుద్ధ పౌర్ణమి చాలా ప్రధానమైన రోజుగా పరిగణింపబడుతుంది. గౌతమ బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయమైన రోజుగా బుద్ధ పౌర్ణమి గుర్తింపబడింది. బుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా సద్గురు ప్రత్యేక సందేశం ఏమి ...

ఇంకా చదవండి
lunar-eclipse-blood-moon-01

చంద్ర గ్రహణం సమయంలో ఆహారం ఎందుకు తీసుకోకూడదు?

ఏప్రిల్ 4న చంద్ర గ్రహణం పట్టనుంది. ఇది ఆసియాలోని చాలా ప్రాంతాలలో, రెండు అమెరికా ఖండాలలో పాక్షికంగా ఉంటుంది. ఈ వ్యాసంలో చంద్ర గ్రహణ సమయంలో ఆహరం తీసుకుంటే అది మన వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని సద్గురు చెబుతున్నా ...

ఇంకా చదవండి